Oppilasinfo

Tältä sivulta löydät tärkeää oppilasinfoa. Mikäli herää jotain kysyttävää, olethan meihin yhteydessä, autamme mielellämme. UMC – Dance Studios tarjoaa laadukasta tanssiopetusta monipuolisesti eri-ikäisille ja -tasoisille oppilaille. Olipa tavoitteenasi kisata, harrastaa tai löytää liikkumisen riemu, juuri se, mitä sinä tuot tunneille, on meille arvokasta. 

Lukuvuosi alkaa elokuussa ja kestää toukokuun loppuun. Lukuvuoteen sisältyy kaksi lukukautta, syyslukukausi ja kevätlukukausi.

Syksyllä ilmoittautuessaan oppilas sitoutuu koko lukuvuodeksi (syys-kevät). Uutta ilmoittautumista keväälle ei tarvitse tehdä. Kevätkaudelle ilmoittautuessaan oppilas sitoutuu vain kevätlukukaudeksi.

Lukukausille on erilliset lukukausimaksut. Ilmoittautuessaan oppilas sitoutuu maksamaan lukukausimaksut ja noudattamaan UMC – Dance Studios sääntöjä, jotka on koottu oppilasinfo sivulle. Alle 18-vuotiaan oppilaan ilmoittautumisesta vastaa huoltaja. Ilmoittautuminen tehdään Hobiverin kautta. Tästä linkistä pääsee Hobiveriin: HOBIVER

Uusi oppilas voi kokeilla tunneilla yhden kerran ilman veloitusta. Varsinkin kauden alussa kokeilemaan tulevan oppilaan kannattaa tehdä ilmoittautuminen normaalisti kuten muidenkin oppilaiden. Ilmoittautumisella varmistetaan oppilaspaikka, jos tunnilla haluaa jatkaa. Mikäli kokeilun jälkeen oppilas haluaa peruuttaa paikkansa, tulee hänen ilmoittaa siitä sähköpostilla toimistoon ennen seuraavan tunnin alkua. Tällöin peruutus on maksuton. Officen sähköpostiosoite on info@umc.fi. Ilmoittautumiset tehdään Hobiverin kautta.

Tunneille ei voi tehdä paikan varauksia, vaan paikat varautuvat Hobiver järjestelmän kautta ilmoittautumisjärjestyksessä. Mikäli tunti on täynnä, tunnille voi ilmoittautua jonotuspaikalle. Suosittelemme tekemään ilmoittautumisen, vaikka tunti olisi jo täynnä. Mikäli jonossa on useampia oppilaita, pyrimme järjestämään kyseiselle tunnille lisäaikoja lukujärjestykseen.

Oppilaalla on mahdollisuus tehdä tuntimuutoksia kesken kauden, mikäli tunneilla on tilaa. Muutoksista tulee tehdä ilmoitus sähköpostiste. Ylemmän tasoisille tunneille siirtyessään oppilaan tulee ensin keskustella opettajan kanssa ja saada suostumus muutokseen. Lisätunneille ilmoittautuminen onnistuu laittamalla sähköpostia info@umc.fi. Uutta lomaketta ei täytetä Hobiverissa.

Ilmoittautumisen peruutus tai lopettaminen kesken lukukauden tulee aina ilmoittaa sähköpostitse osoitteeseen info@umc.fi. Peruutus astuu voimaan, kun peruutusviestiin vastataan officesta. Peruuttaminen on aina tehtävä kirjallisesti, suullinen maininta opettajalle tai tunneilta pois jättäytyminen ei riitä.

Ensimmäisen käyntikerran jälkeen (ennen seuraavan kerran alkua) oppilas voi peruuttaa ilmoittautumisensa maksutta. 

Lopetusilmoitus kahden tai useamman kerran jälkeen oppilaan tulee maksaa olleet kerrat kertamaksu-hinnaston mukaan huolimatta siitä onko tunneilla käyty vai ei. Ensimmäisestä ilmaisesta kokeilukerrasta ei veloiteta maksua.

Lopetusilmoitus laskun eräpäivän jälkeen oppilas on velvollinen maksamaan laskun kokonaisuudessaan.

Huom, syksyllä tehty ilmoittautuminen säilyy myös kevätkaudelle, uutta ilmoittautumista ei tarvitse tehdä ja mahdollinen peruutus kevätkaudelle tulee tehdä ennen kevätkauden ensimmäisen tunnin alkua.

Syyslukukaudella ollut oppilas säilyttää oppilaspaikkansa kevätlukukaudella. Kevätkauden peruutus tulee tehdä ennen kevään ensimmäisen tunnin alkua. Mikäli peruutus tehdään tätä myöhemmin, tulee oppilaan maksaa jo pidetyistä tunneista kertamaksuhinnaston mukaan huolimatta siitä, onko oppilas käynyt tunneilla vai ei.

Laskun eräpäivän jälkeen tehdyissä lopettamisilmoituksissa oppilaan tulee maksaa lasku kokonaisuudessaan. Huom kevätkaudella aloittava oppilas voi tehdä peruutuksen ensimmäisen tunnin jälkeen. Ensimmäinen kokeilukerta on ilmainen. Hinnat ja maksuihin liittyvät ehdot löytyy täältä.

Oppilaskohtainen tiedotus tapahtuu ensisijaisesti sähköisesti, sähköpostilla Hobiverin kautta. Kiireelliset tiedotteet lähetetään tekstiviestillä. Oppilaan on huolehdittava, että asiakastiedot ovat ajan tasalla. Mikäli annetut osoite- tai puhelinnumerotiedot ovat väärät, UMC ei vastaa puutteellisesta tiedonkulusta. Yleiset tiedotteet löytyvät nettisivuilta Uutisista ja sosiaalisesta mediasta, Instagram, Facebook. Otathan nämä kanavat seurantaan.

UMC – Dance Studios sitoutuu noudattamaan luottamuksellisesti kaikkia keräämiään asiakastietoja. Asiakkailta kerätään vain välttämättömät tiedot, jotka auttavat laskutus- ja oppilashallintarekisterin ylläpidossa. Tanssikoulu ei luovuta asiakkaiden henkilötietoja kolmansille osapuolille.

Tanssitunneilla voidaan kuvata kuva-, ja/tai videomateriaalia opettajan toimesta. Näitä materiaaleja voidaan käyttää Tanssikoulun sosiaalisessa mediassa tai nettisivuilla. Mikäli oppilas ei halua häntä kuvattavan, tulee hänen antaa siitä tieto ilmoittautumisen yhteydessä Hobiverissa tai kertoa siitä opettajalle kuvaustilanteessa, jotta asia osataan ottaa huomioon. Mikäli oppilaat kuvaavat tunneilla, esim koreografiaa, jossa itse tanssivat, on hyvä muistaa kysyä muilta videossa näkyviltä osapuolilta lupa kuvien tai videoiden julkaisuun omilla kanavillaan.

Yksittäiset poissaolot voi käydä korvaamassa muilla samantasoisilla- ja pituisilla tunneilla. Myös lyhyemmillä ja/tai alemman tason tunneilla voi korvata. Poissaolot tulee korvata saman lukukauden aikana. Yksittäisistä poissaoloista ei tarvitse erikseen ilmoittaa, mutta mahdollisissa pitempiaikaisissa poissaoloista (loukkaantumiset, sairastumiset yms) on oltava välittömästi meihin yhteydessä info@umc.fi. Tällöin tapaukset käsitellään tapauskohtaisesti. Ensisijaisesti lukukausimaksuja ei palauteta, vaan käymättä jääneet kerrat pyritään siirtämään tulevaan kauteen.

Kevään 2022 poissaolot tulee ensisijaisesti korvata kesällä 2022. Syksyllä korvaaminen onnistuu, kun oppilas on ilmoittautunut lukukaudelle jollekin tanssitunnille. Korvata voi niillä tunneilla, joilla on tilaa. Kevään poissaoloja ei hyvitetä syksyn lukukausimaksuista.

Tunnin siirtymisestä tai peruuntumisesta ilmoitamme Hobiverin kautta. Kiireellisissä tapauksissa tiedotamme tekstiviestitse. Opettajan äkillisissä sairastapauksissa tunneille pyritään järjestämään sijaisopettaja tai antamaan oppilaille korvausmahdollisuus muille tunneille. Käytettäessä sijaista tuntien sisältö on eri, kuin mitä vakio-opettajan kanssa tehtäessä. Opettajan pitkäaikaisessa poissaolotilanteessa UMC- Dance Studiosilla on oikeus järjestää tunnille toinen opettaja ja/tai vaihtaa tunnin ajankohtaa kesken kauden.

Lukukausimaksut eivät sisällä tapaturmavakuutusta. Oppilaat harrastavat omien vapaa-ajan vakuutusten puitteissa. Opettajat ovat vastuussa oppilaista tanssituntien ajan. Pukuhuoneissa ja muualla tanssikoulun tiloissa oppilaat ovat omalla vastuulla ennen ja jälkeen tuntien.

UMC – Dance Studios tarjoaa tanssin ammattilaisille tunnit edulliseen hintaan 10€ kertamaksu. Ammattilaiseksi luokitellaan Teme:n jäsenet. Myös Temeen kuulumattomat tanssinopettajat voivat olla oikeutettuja ammattilaishintaan. Tällöin tulee toimistoon lähettää vapaamuotoinen hakemus sähköpostitse osoitteeseen info@umc.fi. Ammattilaisalennus ei koske kursseja, leirejä tai muita poikkeavia tunteja.

UMC – Dance Studios ei vastaa tiloihin unohdetuista tai ilman sopimusta jätetyistä tavaroista. Mahdollisia kadonneita arvotavaroita voi kysyä opettajalta tai osoitteesta info@umc.fi.

UMC – Dance Studiosilla noudatetaan turvallisemman tilan periaatteita, joita ovat:

Kunnioitus. Jokaisen yksilön erilaisuutta, mielipiteitä ja uskomuksia kunnioitetaan. Syrjintä, rasismi tai kiusaaminen on ehdottomasti kielletty.

Hyväksyminen. Hyväksymisellä tarkoitetaan, ettei kukaan tee oletuksia muiden identiteetistä, sukupuolesta, seksuaalisuudesta tai muista yksilön ominaisuuksista.

Tilan antaminen yhteisössä. Jokaisella yksilöllä on oikeus tulla kuulluksi sekä päästä toimintaan ja keskusteluihin osalliseksi. 

Ymmärrys. Ymmärrys ja salliva ilmapiiri on keskeinen osa turvallisemman tilan luomisessa. On tärkeää ottaa omista teoista vastuu, tarvittaessa pyytää anteeksi ja pyrkiä jatkossa toimimaan paremmin. 

Jos kaipaat ongelmatilanteisiin apua tai tukea, pyydä sitä rohkeasti <3 

Sanavalinta ”turvallisemman” eikä ”turvallisen” viittaa ajatukseen että täysin turvallista tilaa ei kaikille pystytä luomaan takuuvarmasti vaikka se onkin toiminnan tavoitteena. (Utopia Helsinki 2021)

UMC – Dance Studios myöntää vuosittain muutamia vapaaoppilaspaikkoja ja mahdollistaa tanssin harrastamisen vähävaraisille tai muista syistä taloudellisesti haastavassa elämäntilanteessa oleville lapsille, nuorille ja aikuisille.


Lähetä sähköpostitse vapaamuotoinen hakemus 15.9.2022 mennessä osoitteeseen info@umc.fi.
Hakemus voi koskea vapaaoppilaspaikkaa tai harrastuksen osittaista tukemista.

Hakemukset käsitellään luottamuksellisesti.

Rekisterinpitäjä

Nimi: UMC – Dance Studios Oy

Osoite: Vasarakatu 9 B, 40320 JYVÄSKYLÄ

Y-tunnus: 3246115-1

Sähköposti: info@umc.fi

Kotisivu: www.umc.fi

Yhteydenotot

Mikäli oppilaalla tai oppilaan vanhemmilla on kysyttävää henkilötietojen käsittelystä tai oppilas haluaa nähdä/poistaa itseään koskevat tallennetut tiedot, tulee ottaa yhteys toimistoomme sähköpostitse info@umc.fi.

Kerätyt henkilötiedot

UMC – Dance Studios kerää ja käsittelee oppilaan henkilötietoja, kun oppilas ilmoittautuu tanssikoulun tunneille, tapahtumiin tai kilpailuihin. Tietoja kerätää myös evästeiden avulla (Google analytics). Asiakasrekisteri on tanssikoululle välttämätön toiminnan suunnittelun, toteutuksen, arvioinnin, laskutuksen ja seurannan väline. Järjestelmään rekisteröidään vain tehtävän hoitamisen, toiminnan suunnittelun, toteutuksen, seurannan ja arvioinnin kannalta tarpeelliset tiedot. Rekisterin tietoja ylläpidetään tanssijan oikeuksien ja etujen turvaamiseksi.

Tietoja käytetään:

  • Asiakaspalvelu, liiketoiminnan ja palveluiden kehittäminen.
  • Tanssituntien toteutuminen ja niihin liittyvä viestintä.
  • Tilastointi, arkistointi ja analysointi.
  • Laskutus ja perintä.
  • Kohdennettu markkinointi.
  • Oppilaslistojen tuottaminen opettajille tanssikoulun tapahtumiin sekä kilpailutapahtumiin kilpailunjärjestäjälle.
  • Sisäinen tiedottaminen.

Tietojen säilytys ja oikeusperuste

Tiedon säilytysvelvoite määräytyy kirjanpitolain (1997/1336 § 10) mukaisesti.

Tietojen näkyvyys

UMC – Dance Studiosin henkilökunnalla ja opettajilla on oikeus käyttää henkilötietoja eri käyttöoikeustasojen mukaisesti työtehtävän edellyttämällä tavalla. Kullakin määritellyllä käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään, jossa tietoja säilytetään (Hobiver).

Kolmansien osapuolien käyttö sekä tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisteröidyn oppilaan henkilötietoja ei pääsääntöisesti siirretä tai luovuteta Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Kävijätietojen analysointiin, markkinoinnin uudelleen kohdistamiseen käytetään ulkopuolisten tahojen palveluja, jotka käyttävät sivustoilla evästeitä. Tällaisia palveluntarjoajia ovat:

Google Analytics: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

Evästeet

UMC – Dance Studios hyödyntää sivustoilla Google Analyticsia ymmärtämään paremmin kävijöiden toimintaa sivustoilla, sekä parantaakseen palvelua ja markkinointia analytiikan antamien tietojen perusteella.

Oikeudet

Mikäli oppilaalla on olemassa oleva käyttäjätili Hobiveriin, voi hän pyytää koostetiedostoa omista henkilötiedoista, sisältäen kaiken henkilötiedon, jonka on järjestelmään antanut. Oppilaalla on oikeus pyytää henkilötietojensa poistoa. Oikeus omien tietojen poistoon ei koske sellaisia henkilötietoa, jotka yrityksen on säilytettävä ylläpidollisista, juridisista tai tietoturvaan liittyvistä syistä. Riittävästi yksilöity kirjallinen pyyntö tietojen poistamiseksi lähetetään osoitteeseen info@umc.fi

Tietojen suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto:

  • Manuaalista aineistoa luovutetaan työtehtävien edellyttämässä laajuudessa ja niiden käyttöä valvotaan. Tietoja ei anneta ulkopuolisille tahoille nähtäville. Manuaalista aineistoa säilytetään lukitussa tilassa. Henkilötietoja sisältävät jäljennökset tuhotaan tietojen käsittelyn tai niiden tietojärjestelmiin siirron jälkeen paperisilppurissa.

Tietojärjestelmissä käsiteltävä tieto:

  • Rekisterin käyttöön oikeutetuilla toimihenkilöillä on käytössään henkilökohtaiset tunnukset ja salasanat, jotka oikeuttavat tietojen hakuun ja käsittelyyn sähköisesti. Käyttöoikeuksia ylläpidetään keskitetysti ja ne poistetaan toimihenkilön työsuhteen päätyttyä. Tietojärjestelmät on suojattu asianmukaisella palomuuri- ja virustorjuntaohjelmistolla.