Arvot

Toimintamme lähtökohtana ja keskiönä ovat arvomme. Ne toimivat meille ohjenuorana päivittäisessä tekemisessä niin sisäisesti kuin ulkoisestikin. Arvomme määrittelevät myös sen, millaista todellisuutta haluamme toiminnallamme luoda.

Kunnioitus

Kunnioitus tarkoittaa meille arvostusta toisia kohtaan. Se näkyy luottamuksena ja vapautena toiminnassamme, sekä nöyränä ja ennakkoluulottomana asenteena uuden edessä. Meille on tärkeää, että jokainen oppilas huomioidaan, ja että kaikilla on mahdollisuus kehittyä yksilöinä.


Meillä jokainen tulee kohdatuksi sellaisena kuin on.


Yhteisöllisyys

Haluamme luoda toimintamme ympärille ilmapiirin, jossa kaikki kokevat itsensä tervetulleiksi. Meillä ketään ei syrjitä. Osallistamme aktiivisesti asiakkaitamme mukaan toimintaan. Yhdessä tekemällä luomme juuri sellaista UMC:tä, jossa sekä oppilailla että opettajilla on parhaat edellytykset kehittyä ja kokea yhteenkuuluvuutta.

Haluamme olla enemmän, kuin tanssikoulu; Olemme yhteisö.


Laatu

Haluamme tarjota laadukkaita kokemuksia toimintamme jokaisella osa-alueella. Toimintamme kulmakivenä on ammattitaitoinen tanssinopetus. Jatkuva asiakaslähtöinen kehittäminen on meille erittäin tärkeää.

Ammattitaito ja asiakkaiden jatkuva osallistaminen ovat meidän tärkeimmät rakennusaineemme laadukkaaseen palveluun!


Hyvinvointi

Puhumme tasapainoisen harjoittelun, ravitsemuksen ja riittävän levon puolesta. Ohjaamme osaltamme erityisesti nuoria oppilaitamme kohti hyviä valintoja.

Sekä henkisen, sosiaalisen että fyysisen hyvinvoinnin vaaliminen ja edistäminen on meille erittäin tärkeää.


Intohimo

Haluamme toimia esikuvana oppilaillemme ja olla mahdollistajia sille, että jokainen oppilas voi toteuttaa itseään ja löytää oman intohimonsa tanssin parissa.

Suhtaudumme tanssiin ja sen opettamiseen intohimoisesti ja haluamme, että se välittyy kaikesta mitä teemme.Tsekkaa myös: