Turvallisemman tilan periaatteet

UMC – Dance Studiosilla noudatetaan turvallisemman tilan periaatteita, joita ovat:

Kunnioitus 


Jokaisen yksilön erilaisuutta, mielipiteitä ja uskomuksia kunnioitetaan. Syrjintä, rasismi tai kiusaaminen on ehdottomasti kielletty.


Hyväksyminen

 Hyväksymisellä tarkoitetaan, ettei kukaan tee oletuksia muiden identiteetistä, sukupuolesta, seksuaalisuudesta tai muista yksilön ominaisuuksista.


Tilan antaminen yhteisössä

Jokaisella yksilöllä on oikeus tulla kuulluksi sekä päästä toimintaan ja keskusteluihin osalliseksi. 


Ymmärrys

Ymmärrys ja salliva ilmapiiri on keskeinen osa turvallisemman tilan luomisessa. On tärkeää ottaa omista teoista vastuu, tarvittaessa pyytää anteeksi ja pyrkiä jatkossa toimimaan paremmin. 


Jos kaipaat ongelmatilanteisiin apua tai tukea, pyydä sitä rohkeasti <3 

Sanavalinta ”turvallisemman” eikä ”turvallisen” viittaa ajatukseen että täysin turvallista tilaa ei kaikille pystytä luomaan takuuvarmasti vaikka se onkin toiminnan tavoitteena. (Utopia Helsinki 2021)