Tuntikuvaukset

Tutustu kevään tunteihin alta. Keväällä 2022 tuntivalikoima on suppeampi.

Choreo by -tunnit ovat opettajansa näköisiä tunteja. Tuntikoreografiat ja tanssityylit vaihtuvat tunneilla usein, ja niissä näkyy vahvasti opettajan oma tausta ja vahvuudet. 

Tunnilla keskitytään pääosin koreografian harjoitteluun, ja siihen sisältyy alkulämmittely sekä tanssilajista riippuen lajinomaista tekniikkaharjoittelua. 

Choreo by Sanaz tunneilla pääset tanssimaan mm. näitä lajeja: house, commercial, experimental ja heels.

Commercial tunneilla pääset suurten lavakeikkojen, musiikkivideoiden ja esiintymisen makuun ja maailmaan. Vaihtuvilla tuntisarjoilla harjoitellaan ilmaisua, esiintymistä ja musikaalisuutta. 

Commercial tunti koostuu alkulämmittelystä, mahdollisista tekniikkaharjoituksista ja koreografiaosuudesta. Opettajan tausta ja tyyli vaikuttavat tunnin rakenteeseen, musiikkiin ja erityisesti koreografiaan.

Contemporary Jazz -tunnilla hyödynnetään monipuolisesti nyky- ja jazztanssin tekniikoita, joita ovat erilaiset kehoa ja tilaa hyödyntävät tekniikkaharjoitteet, improvisaatio ja oman luovuuden löytäminen, sekä liikkeen ilmaisu ja musiikin tulkitseminen.

Tanssitunti koostuu tekniikkaharjoitteita sisältävästä alkulämmittelystä, lihaskunto- ja liikkuvuusharjoitteista, salin poikki liikkuvista sarjoista ja koreografiaosuudesta. Tunneilla työstetään jaksoittain eri teemoja useamman viikon ajan (3-6 vkoa), joiden aikana tuntisisällöt etenevät harjoitteiden ja koreografian suhteen niin, että jakson loppua kohti pääpaino tunnilla on koreografian tanssimisessa.

Hip Hop -tanssi on osa Hip Hop -kulttuuria, joka on syntynyt New Yorkin Bronxissa 1970-luvun tienoilla. Se on lähtöisin eri etnisten vähemmistöjen -mustien ja latinoyhteisöjen- keskuudesta. Kulttuurin elementeiksi määritellään MCing, DCing, graffiti, knowledge sekä breakdance (joka edustaa tanssia). Hip Hop -tanssi itsessään on alkanut muotoutua kaduilla ja klubeilla selkeämmin vasta 1980- ja 1990- luvuilla. Sille ominaisia piirteitä ovat yhdessä tanssiminen ja sosiaalisuus, ringittely eli cypherointi, battlaaminen sekä freestylaaminen. Hip Hop -tanssin piirteisiin kuuluu oleellisesti groove, bounce, sekä erilaiset “party stepsit”.

Hip Hop choreo -tunnit koostuvat pääosin alkulämmittelystä ja koreografiaosuudesta. Opettajan oma tausta ja tyyli vaikuttavat koreografioihin, mutta niissä painotetaan Hip Hopille ominaista liikettä ja tekniikkaa. Tunneilla tärkeässä osassa on myös Hip Hop -musiikki, ja sitä kautta musikaalisuuden ja rytmiikan harjoittelu.

Tunneilla päästään nauttimaan tanssista eri tanssilajien parissa. Kauden aikana tutustutaan jaksottain sekä Hip Hopille että showtanssille ominaiseen tapaan liikkua ja harjoitellaan molempien tanssilajien tekniikoita lapsilähtöisesti. Tavoitteena on oppia perusteita kyseisistä tanssilajeista, kehittää tanssitaitoja oman tason mukaan ja pitää hauskaa tanssin parissa. Tunnit antavat hyvän pohjan liikunnan ja tanssin harrastamiselle eri lajeissa.

Showjazzissa ja heelsissä yhdistyy eri tanssilajien tyylit ja tekniikat. Vaikutteita haetaan niin jazzista, nykytanssista, katutanssista kuin baletistakin. Showjazz / Heels kehittää monipuolisesti tanssijan kehollista osaamista. Show on nimensä mukaisesti esitettäväksi tarkoitettu tanssilaji, jossa pääpaino on tanssillisen ja teatraalisen ilmaisun kehittämisessä ja näyttävien liikkeiden, ja koreografioiden opettelussa. 

Alkeistasolla pääpaino on rohkeuden löytämisessä valovoimaiseen ilmaisuun ja ikä- ja taitotasoon sopivien liikkeiden ja koreografioiden opettelussa ja tanssimisessa. Keskitasolta edistyneisiin tehdään kunkin ryhmän mukaisesti vaativimpia tekniikkaharjoitteita ja liikeyhdistelmiä eri teemoja hyödyntäen. 

Tunneilla työstetään jaksoittain eri teemoja useamman viikon ajan (3-6 vkoa) joiden aikana tuntisisältöjen pääpaino vaihtelee harjoitteiden ja koreografian suhteen niin, että jakson loppua kohti pääpaino tunnilla on koreografian tanssimisessa.

Haastetta ja vaihtelua tunneille tuo Heels -jaksot, jolloin harjoitellaan liikkumista ja tanssimista korkokengillä. Parhaiten heels-tunneille soveltuvat korkokengät ovat tanssiin tarkoitetut lattarikengät, joissa on nilkan ojennusta mahdollistava päkiäosa ja silikoni pehmustettu korko. Myös muunlaisilla korkokengillä voi tanssia, kunhan ne on puhdistettu mahdollisista liasta ja hiekasta, sekä korot suojattu lattianaarmujen ehkäisemiseksi.

Waacking on sosiaalinen tanssi, joka sai alkunsa 1970 – luvulla Los Angelesin tanssiklubeilla LGTB+ yhteisöistä. Lajin keskeisiä arvoja ovat yksilöllisyyden juhlistaminen, itseilmaisu, vapaus, tarinankerronta ja dramaattisuus. Lajin ilmaisullisuuteen vaikuttivat vanhat Hollywoodin mykkäelokuvat sekä Looney Tunes- piirretyt. Käsien liikkeet saivat inspiraationsa kamppailulajeista, kuten japanilaisesta nunchakusta (pamppu, jossa naru yhdistää kaksi puukeppiä).

Tunnilla opetellaan waackingin perustekniikoita, kuten käsitekniikkaa, jalkatekniikkaa, koordinaatiota, groovea ja eläytymistä musiikkiin. Tunti koostuu lajinomaisesta alkulämmittelystä, tekniikkaosuudesta ja tuntikoreografiasta. 

Ajoittain tunneilla saatetaan käyttää myös korkokenkiä. Opettaja ilmoittaa tästä etukäteen tunnille ilmoittautuneille oppilaille.