Tuntikuvaukset

Tällä sivulla voit tutustua UMC:n monipuolisiin tunteihin. Kaikkia tuntejamme opettavat ihmiset, joille tanssi on intohimo ja sen opettaminen on lähellä sydäntä.

UMC:n oma balettikonsepti on rakennettu vanhaa lajia kunnioittaen sekä tanssikoulun arvoja noudattaen.

Visiona on, että kuka vain voi tanssia balettia ja jopa rakastua siihen. Tavoitteena on, että balettitunnille osallistuminen on kaikille mahdollista. Oppilaat voivat tulla tunnille juuri sellaisena kuin ovat ja juuri sellaisissa vaatteissa kuin haluavat, vaikka housut jalassa! 

Rikotaan rohkeasti balettiin liittyviä ennakkokäsityksiä. Esimerkiksi soittamalla musiikkia monipuolisesti eri genreistä, annetaan tanssijalle mahdollisuus löytää balettiin uudella tavalla voimaa, aksenttia ja musikaalisuutta, akrobatiaa unohtamatta.

Baletin tärkeimmät osa-alueet ovat visusti mukana opetussuunnitelmassa. Baletti parantaa kokonaisvaltaista kehonhallintaa, kehittää liikkuvuutta ja tasapainoa, sekä auttaa parantamaan tanssijan liikelaajuuksia. Baletin tekniikan myötä haetaan työvälineitä tanssijan oman lajin tueksi. Virtaavat ja sulavat liikkeet auttavat tanssijaa löytämään liikkeisiin jatkuvuutta. Balettitunneilla tärkein tavoite on parantaa tanssijan teknisiä taitoja mihinkään muottiin tai asentoon pakottamatta. 

Tuntirakenne noudattaa balettitunnin kaavaa edeten tankoharjoitteista keskilattian liikkuvampiin osioihin.

Body & Mind – tunnilla rauhoitutaan ja rentoudutaan sekä maadoitetaan keho ja mieli tähän hetkeen. Tunnilla tehdään tietoisen hengityksen avulla erilaisia harjoitteita joiden avulla lievitetään stressiä, sekä vapautetaan kehosta jännitystä ja lihaskireyksiä. Kehoa haastetaan lempeän tehokkaasti hyödyntäen kehon omaa painoa, välillä kuminauhoja, jooga blokkeja ja hierontapalloja hyödyntäen. Lisäksi erilaisten liikkuvuusharjoitteiden yhdistelmät haastavat kehoa lempeästi. Tunnin tavoitteena on oppia kehotietoisuutta, parantaa ja vahvistaa kehon linjauksia, lisätä liikkuvuutta ja pyrkiä rentoutumaan arjen keskellä. Avoin taso, aiempaa kokemusta ei tarvita. Tunnille voi tulla korvaamaan poissaoloja koska vain. Tunnilla on vaihtuva opettaja ja tuntisisältö on kunkin opettajan omien vahvuuksien mukaisesti suunniteltu. Monipuolista sisältöä kaikkien lajien harrastajille.

Kevät 2024 aikataulu

vkopvmBODY & MIND LUKUJÄRJESTYS / opettaja
320.1.Moona Penttinen
427.1.Mira Saarinen
53.2.Moona Penttinen
610.2.Mira Saarinen
717.2.Liisa Tirkkonen
824.2.Liisa Tirkkonen
109.3.Moona Penttinen
1116.3.Moona Penttinen
1223.3.Mira Saarinen
136.4.Mira Saarinen
1413.4.Liisa Tirkkonen
1520.4.Moona Penttinen
1627.4.Liisa Tirkkonen
174.5.Mira Saarinen
1811.5.Moona Penttinen
1918.5.Moona Penttinen
2025.5.Liisa TirkkonenBreaking on Hip Hop-kulttuuriin kuuluva freestyle-pohjainen tanssityyli. Breaking kehittyi New Yorkissa, Yhdysvalloissa 1970-luvulla afroamerikkalaisten ja latinalaisamerikkalaisten yhteisöissä. Breikkaukselle olennaista on sen lattiatasossa tapahtuma footwork sekä breikkaaminen muiden breikkareiden muodostamassa ringissä. Lisäksi toisten breikkareiden haastaminen batlaamalla on olennainen osa breikkaamista. 


Breaking tunneilla harjoitellaan kaikkia breikkauksen elementtejä (Top Rock, Go Downs, Footwork, Freezes, Power Moves). Tunnit koostuvat lämmittelystä/valmistavista harjoituksista, tekniikka harjoittelusta, parin kanssa tehtävistä harjoituksista sekä breikkaamisesta ringissä. Lisäksi tunneilla käydään läpi breikin ja Hip Hop-kulttuurin historiaa.  Perusteiden hallitsemisen jälkeen tunneilla keskitytään kehittämään myös breikkareiden omia liikkeitä. Tunneilla ollaan siis myös luovia sillä omaperäisyys ja sen kehittäminen on breikissä tärkeää.

Choreo by -tunnit ovat opettajansa näköisiä tunteja. Tuntikoreografiat ja tanssityylit vaihtuvat tunneilla usein, ja niissä näkyy vahvasti opettajan oma tausta ja vahvuudet. 

Tunnilla keskitytään pääosin koreografian harjoitteluun, ja siihen sisältyy alkulämmittely sekä tanssilajista riippuen lajinomaista tekniikkaharjoittelua. 

Choreo by Sanaz tunneilla pääset tanssimaan mm. näitä lajeja: house, commercial, experimental ja heels.

Commercial tunneilla pääset suurten lavakeikkojen, musiikkivideoiden ja esiintymisen makuun ja maailmaan. Vaihtuvilla tuntisarjoilla harjoitellaan ilmaisua, esiintymistä ja musikaalisuutta. 

Commercial tunti koostuu alkulämmittelystä, mahdollisista tekniikkaharjoituksista ja koreografiaosuudesta. Opettajan tausta ja tyyli vaikuttavat tunnin rakenteeseen, musiikkiin ja erityisesti koreografiaan.

Junior Commercial

Junior Commercial on lapsille suunnattu vauhdikas tanssitunti. Vaihtuvilla tuntisarjoilla harjoitellaan ilmaisua, esiintymistä ja musikaalisuutta lasten ikä huomioiden. Commercial ei pohjaudu tiettyyn tanssilajiin, joten suositus on, että Commercialin lisäksi oppilaalla on toinen tanssitunti joko Hip Hopista ja/tai Jazz/Showsta.

Contemporary -tunnilla yhdistetään omasta kehosta luontaisesti lähtevää liikettä yhdessä muihin nykytanssin tekniikoihin. Turvallisessa ja lämminhenkisessä ympäristössä on helppo lähestyä erilaisia harjoituksia, kuten improvisaatio, oman liikkeen tutkiminen, lattiatekniikka ja kontaktityöskentely. Tanssitunti koostuu lämmittelyosuudesta, salinpoikki liikkuvista tekniikkaharjoitteista ja koreografia-osuudesta.

Contemporary Jazz -tunnilla hyödynnetään monipuolisesti mm nyky- ja jazztanssin tekniikoita, joita ovat erilaiset kehoa ja tilaa hyödyntävät tekniikkaharjoitteet, improvisaatio ja oman luovuuden löytäminen, sekä liikkeen ilmaisu ja musiikin tulkitseminen.

Tanssitunti koostuu tekniikkaharjoitteita sisältävästä alkulämmittelystä, lihaskunto- ja liikkuvuusharjoitteista, salin poikki liikkuvista sarjoista ja koreografiaosuudesta. Tunneilla työstetään jaksoittain eri teemoja useamman viikon ajan (3-6 vkoa), joiden aikana tuntisisällöt etenevät harjoitteiden ja koreografian suhteen niin, että jakson loppua kohti pääpaino tunnilla on koreografian tanssimisessa.

Experimental on monipuolinen, eri lajien vahvuuksia yhdistelevä tyylilaji. Tyyli korostaa tanssijan oman liikekielen ja sen eri ulottuvuuksien tutkimista harjoiteltavien materiaalien kanssa. Experimental -tunneilla tanssitaan koreografiaa, joka koostuu eri tyyleistä ja jossa korostuu musiikin vapaus. Experimental rohkaisee tanssijoita oppimaan uutta omasta tanssijuudesta ja sen mahdollisuuksista.

Floor & Flow tunti pohjautuu nykytanssin nykytanssin eri tekniikoihin sisältäen elementtejä myös lattia-akrobatiasta. Tunti on suunnattu monipuolisesti eri tanssijoille lajitaustasta riippumatta. Lattiatyöskentelyn kehittäminen ja taitojen vahvistaminen kasvattaa tanssijan luottamusta kykyihinsä ja tuntisisällöt tukevat mopipuolisen tanssijuuden kehittymistä.

Tunnilla harjoitellaan ergonomista ja virtaavaa kehon käyttöä lattiatasolla ja tasoilta toiselle siirtyessä, sekä hyödynnetään muun muassa kehon eri tuki- ja painopisteitä, kehon ketjuuntumista, painovoimaa, liike-energiaa sekä lattian pinnan tukea ja kitkaa.

Virrataan, ketjuunnutaan, kierrytään, kaarrutaan, rullataan ja liu’utaan. Tervetuloa Floor & Flow -tunnille!

Hip Hop -tanssi on osa Hip Hop -kulttuuria, joka on syntynyt New Yorkin Bronxissa 1970-luvun tienoilla. Se on lähtöisin eri etnisten vähemmistöjen -mustien ja latinoyhteisöjen- keskuudesta. Kulttuurin elementeiksi määritellään MCing, DCing, graffiti, knowledge sekä breakdance (joka edustaa tanssia). Hip Hop -tanssi itsessään on alkanut muotoutua kaduilla ja klubeilla selkeämmin vasta 1980- ja 1990- luvuilla. Sille ominaisia piirteitä ovat yhdessä tanssiminen ja sosiaalisuus, ringittely eli cypherointi, battlaaminen sekä freestylaaminen. Hip Hop -tanssin piirteisiin kuuluu oleellisesti groove, bounce, sekä erilaiset “party stepsit”.

Hip Hop choreo -tunnit koostuvat pääosin alkulämmittelystä ja koreografiaosuudesta. Opettajan oma tausta ja tyyli vaikuttavat koreografioihin, mutta niissä painotetaan Hip Hopille ominaista liikettä ja tekniikkaa. Tunneilla tärkeässä osassa on myös Hip Hop -musiikki, ja sitä kautta musikaalisuuden ja rytmiikan harjoittelu.

Hip Hop -tunneilla tanssitaan ikätasoon soveltuen monipuolisesti ja hyödynnetään Hip Hopin eri tekniikoita. Mm stepit, bounce, groove ja freestyle tulevat tutuiksi ja hyvän musiikin tahdissa pidetään yhdessä hauskaa. Tavoitteena on tutustua Hip Hopille ominaiseen liikekieleen, lisätä lapsen kehontuntemusta erilaisin harjoittein, kehittää motorisia taitoja ja onnistumisten kautta lisätä itsevarmuutta liikunta- ja tanssiharrastuksesta. Lapsi oppii olemaan ryhmässä ja nauttimaan liikkumisesta.


Tanssitunnille parhaat vaatteet on joustavat ja itselle mieluisat vaatteet. Alkuun voi halutessaan tanssia sukilla, mutta lajiin kuuluu vahvasti kengillä tanssiminen (sisäkengät). Pitkät hiukset kannattaa laittaa kiinni. Juomapullo mukaan.

Hip Hop tanssi on osa Hip Hop kulttuuria, joka on syntynyt New Yorkin Bronxissa 1970-luvun tienoilla. Se on lähtöisin eri etnisten vähemmistöjen, mustien ja latino, yhteisöjen keskuudesta. Kulttuurin elementeiksi määritellään MCing, DCing, graffiti, knowledge sekä breakdance (joka edustaa tanssia). Hip hop tanssi itsessään on alkanut muotoutua kaduilla ja klubeilla selkeämmin vasta 1980 ja 1990 -luvuilla. Sille ominaisia piirteitä ovat yhdessä tanssiminen ja sosiaalisuus, ringittely eli cypherointi, battlaaminen sekä freestylaaminen. Hip Hop tanssin piirteisiin kuuluu oleellisesti groove, bounce, sekä erilaiset “party stepsit”.

Hip Hop Technique / Freestyle -tunneilla keskitytään Hip Hop -tanssin tekniikkaan ja freestyle harjoitteisiin. Tekniikkaan liittyy mm. isolaatiot, jalkatyöskentely, bounce, groove ja lattiatekniikka. Lisäksi erilaisia liikevariaatioita, musikaalisuutta, liikedynamiikkaa ja oman tanssityylin syventämistä treenataan erilaisin harjoittein. Tunnilla kehitetään myös freestyle- ja battle taitoja ja tutustutaan Hip Hopin battle kulttuuriin. Tunneilla ei tehdä varsinaista koreografioitua tanssisarjaa.

Jazz / Show-tunneilla tanssitaan ikätasoon soveltuen monipuolisesti hyödyntäen jazztanssin eri tekniikoita ja esimerkiksi showtanssin vauhtia ja ilmaisua. Tavoitteena on lisätä lapsen kehontuntemusta erilaisin harjoittein, kehittää motorisia taitoja ja onnistumisten kautta lisätä itsevarmuutta. Lapsi oppii olemaan ryhmässä ja nauttimaan liikkumisesta. Tunneilla tanssitaan eri tyylisten musiikkien tahtiin. Tunnelmat ja teemat vaihtelevat monipuolisesti.

Tanssitunnille parhaat vaatteet on joustavat ja itselle mieluisat. Sukat tai paljaat jalat oman valinnan mukaan. Pitkät hiukset kannattaa laittaa kiinni. Juomapullo mukaan.

Jumps & Turns tunnit pohjautuu jazzin ja baletin tekniikoihin ja niiden harjoitteluun. Tällaisia tekniikoita ovat erilaiset hypyt, piruetit ja liikkuvuusharjoitteet. Eri ominaisuuksien harjoittelu, kuten räjähtävyys, ponnistusvoima, ketteryys, liikkuvuus ja kehonhallinta kuuluvat olennaisesti Jumps & Turns – tunneille. Tunneilla ei tehdä erillistä koreografiaa, mutta opeteltuja liikkeitä yhdistellään lyhyihin keskilattialla tehtäviin tai lattianpoikki liikkuviin liikesarjoihin. 

Late Night -tunnit ovat 90 minuutin mittaisia, vaihtuvilla teemoilla ja opettajilla katettuja tanssitunteja keskitason/jatkotason tanssijoille. Tässä on loistava startti viikonlopun viettoon, huom tunnit on tarkoitettu yli 16 vuotiaille.

Aikataulut

Syksyn 2023 aikataulut julkaistaan syyslukukauden alussa.

Hinta

15€ /tunti

Maksu paikan päällä joko kortilla tai käteisellä (mielellään tasaraha).

Ilmoittautuminen

Ilmoittautumiset Drop In tunneille otetaan vastaan sähköpostitse osoitteeseen info@umc.fi.

Showjazzissa ja heelsissä yhdistyy eri tanssilajien tyylit ja tekniikat. Vaikutteita haetaan niin jazzista, nykytanssista, katutanssista kuin baletistakin. Showjazz / Heels kehittää monipuolisesti tanssijan kehollista osaamista. Show on nimensä mukaisesti esitettäväksi tarkoitettu tanssilaji, jossa pääpaino on tanssillisen ja teatraalisen ilmaisun kehittämisessä ja näyttävien liikkeiden, ja koreografioiden opettelussa. 

Alkeistasolla pääpaino on rohkeuden löytämisessä valovoimaiseen ilmaisuun ja ikä- ja taitotasoon sopivien liikkeiden ja koreografioiden opettelussa ja tanssimisessa. Keskitasolta edistyneisiin tehdään kunkin ryhmän mukaisesti vaativimpia tekniikkaharjoitteita ja liikeyhdistelmiä eri teemoja hyödyntäen. 

Tunneilla työstetään jaksoittain eri teemoja useamman viikon ajan (3-6 vkoa) joiden aikana tuntisisältöjen pääpaino vaihtelee harjoitteiden ja koreografian suhteen niin, että jakson loppua kohti pääpaino tunnilla on koreografian tanssimisessa.

Haastetta ja vaihtelua tunneille tuo Heels -jaksot, jolloin harjoitellaan liikkumista ja tanssimista korkokengillä. Parhaiten heels-tunneille soveltuvat korkokengät ovat tanssiin tarkoitetut lattarikengät, joissa on nilkan ojennusta mahdollistava päkiäosa ja silikoni pehmustettu korko. Myös muunlaisilla korkokengillä voi tanssia, kunhan ne on puhdistettu mahdollisista liasta ja hiekasta, sekä korot suojattu lattianaarmujen ehkäisemiseksi.

Theater Dance on monipuolinen esiintymiseen ja ilmaisuun keskittyvä avoimen tason tunti, joka ei ole sidottu tiettyyn tanssilajiin tai tekniikkaan. Tunti sopii niin aloittelevalle tanssijalle, kuin edistyneelle tanssin harrastajalle omaa tanssijuutta ja ilmaisua syventämään.

Ollakseen taitava ja itsevarma esiintyjä on tärkeää luoda avoin, lämmin ja turvallinen ilmapiiri. Kun tanssija uskaltaa heittäytyä ja astua oman mukavuusalueen ulkopuolelle, on mahdollista rikkoa rajoja ja löytää itsestään valovoimainen esiintyjä. Tämä kaikki on mahdollista kannustavan ja ammattitaitoisen opettajan johdolla.

Tunti on täynnä iloa ja huumoria sekä syvällisyyttä ja kaikkien tunteiden eri muotoja ja tasoja. Parhaimmillaan Theater Dance vaikuttaa koko kehoon ja mieleen kokonaisvaltaisesti. Inspiraatiota tuntien sisältöihin ja tunnelmiin on haettu elokuvien ja musikaalien maailmoista ja eri teemat kuljettavat tuntia monipuolisin sisällöin. Ilmaisun lisäksi Theater Dance kehittää musikaalisuutta, musiikin kuuntelutaitoa, sekä opettaa leikittelemään erilaisilla rytmeillä.

UMC:n oma tanssijanpolku ja sen opetussuunnitelma on tarkoitettu pienimmille tanssijanaluille. Tavoitteena on luoda laadukas, turvallinen ja monipuolinen oppimisympäristö, joka antaa lapselle tarvittavat taidot ja kehittää vahva perusta myöhempää tanssijanuraa varten.

UMC Mini&Me -tunnille tullaan yhdessä vanhemman kanssa. Lapset voivat olla 1-3 vuotiaita. Tuntisuunnitelma on laadittu niin, että aikuiset sekä touhukkaat taaperot pääsevät nauttimaan musiikista ja liikkeestä monipuolisesti. Opetussuunnitelma tulee varhaisiän kasvua ja kehitystä, opettaa lapsille tärkeitä aitoja ja perusteita myöhempää tanssiharrastusta silmällä pitäen. Ryhmässä toimiminen ja hauskanpito ja musiikin tahtiin liikkuminen kuuluvat olennaisesti tuntisisältöön.

Huom! Ilmoittautuminen UMC Mini&Me tunnille: Lomakkeeseen ilmoitetaan oppilaaksi lapsen tiedot.

Waacking on sosiaalinen tanssi, joka sai alkunsa 1970 – luvulla Los Angelesin tanssiklubeilla LGTB+ yhteisöistä. Lajin keskeisiä arvoja ovat yksilöllisyyden juhlistaminen, itseilmaisu, vapaus, tarinankerronta ja dramaattisuus. Lajin ilmaisullisuuteen vaikuttivat vanhat Hollywoodin mykkäelokuvat sekä Looney Tunes- piirretyt. Käsien liikkeet saivat inspiraationsa kamppailulajeista, kuten japanilaisesta nunchakusta (pamppu, jossa naru yhdistää kaksi puukeppiä).

Tunnilla opetellaan waackingin perustekniikoita, kuten käsitekniikkaa, jalkatekniikkaa, koordinaatiota, groovea ja eläytymistä musiikkiin. Tunti koostuu lajinomaisesta alkulämmittelystä, tekniikkaosuudesta ja tuntikoreografiasta. 

Ajoittain tunneilla saatetaan käyttää myös korkokenkiä. Opettaja ilmoittaa tästä etukäteen tunnille ilmoittautuneille oppilaille.